รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ขอนแก่น เขต 4

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ขอนแก่น เขต 4

3.แผน-ขั้นตอนการดำเนินการ, 4.ข่าว/ประกาศ, activity kk4, HPO-กลุ่มนโยบายและแผน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ขอนแก่น เขต 4
Read More

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน

3.แผน-ขั้นตอนการดำเนินการ
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ( ออกเลข G ) ขอรหัส G-Code ที่เว็บไซต…
Read More