ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน

3.แผน-ขั้นตอนการดำเนินการ
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ( ออกเลข G ) ขอรหัส G-Code ที่เว็บไซต…
Read More