การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

4.ข่าว/ประกาศ, HPO-กลุ่มนโยบายและแผน
และร่างรายละเอียดขอบเขตของงานปรับปรุงช่อมแซมอาคารพื้นที่บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 การประชุมคณะกรรมก…
Read More
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ขอนแก่น เขต 4

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ขอนแก่น เขต 4

3.แผน-ขั้นตอนการดำเนินการ, 4.ข่าว/ประกาศ, activity kk4, HPO-กลุ่มนโยบายและแผน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพป.ขอนแก่น เขต 4
Read More

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4

2.แผน-คู่มือการปฎิบัติงาน, HPO-กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต4
Read More

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

4.ข่าว/ประกาศ, HPO-กลุ่มนโยบายและแผน
เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
Read More

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน

3.แผน-ขั้นตอนการดำเนินการ
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ( ออกเลข G ) ขอรหัส G-Code ที่เว็บไซต…
Read More