ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียน
เพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
( ออกเลข G )

ขอรหัส G-Code ที่เว็บไซต์ www.gcode.moe.go.th

การออกรหัสเด็กที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ไม่ใช่คนไทย) เป็นการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนของนักเรียน/เด็กเล็ก ที่ยังไม่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยจะมีตัว G นำหน้าเลข 12 หลัก เรียกว่า G-Code ผ่านระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โดยให้โรงเรียนออกเลขรหัส G ให้นักเรียน เพื่อใช้แทนเลขบัตรประชาชน ผ่านระบบ G-Code ของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อได้รหัส G-Code แล้วนำรหัสที่ได้ไปกรอกในระบบ DMC

ลงค์ไปหน้า google.com