KK4 : High Performance Organization


ข้อมูลประเภทโรงเรียน

Download File
No.SMIS IDSCHOOLGroupDistrictSchool Type
140040002บ้านกุดน้ำใสม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพองรร.คู่ขนาน
40040009บ้านทรายมูลหนองกุงทรายมูล น้ำพองรร.คู่ขนาน
40040017น้ำพองประชานุกูลน้ำพองสะอาด น้ำพองรร.คู่ขนาน
No.SMIS IDSCHOOLGroupDistrictSchool Type1School Type2School Type3Viwe
140040027บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์บัวเงินพังทุยน้ำพองรร.คุณภาพดูข้อมูล
240040099 บ้านศรีสุขสำราญภูพานคำอุบลรัตน์รร.คุณภาพดูข้อมูล
340040125หนองโนวิทยาคารหนองโนห้วยโจดกระนวนรร.คุณภาพดูข้อมูล
440040166ชุมชนโนนสมบูรณ์นางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวางรร.คุณภาพรร.ชุมชนแห่งการเรียนรู้ดูข้อมูล
540040182บ้านแห้วซำสูงซำสูงรร.คุณภาพดูข้อมูล
640040002 บ้านกุดน้ำใสม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพองรร.คู่ขนานดูข้อมูล
740040009บ้านทรายมูลหนองกุงทรายมูลน้ำพองรร.คู่ขนานดูข้อมูล
840040017น้ำพองประชานุกูลน้ำพองสะอาดน้ำพองรร.คู่ขนานดูข้อมูล
940040041บ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์พระธาตุปรางค์กู่น้ำพองรร.คู่ขนานดูข้อมูล
1040040042บ้านสำโรงพระธาตุปรางค์กู่น้ำพองรร.คู่ขนานดูข้อมูล
1140040051 บ้านสระกุดม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพองรร.คู่ขนานรร.จิตศึกษาดูข้อมูล
1240040059บ้านวังชัยท่าวังพองน้ำพองรร.คู่ขนานรร.ที่จัดการศึกษาปฐมวัยแนวนวัตถกรรมดูข้อมูล
1340040061บ้านเสียวโคกกลางท่าวังพองน้ำพองรร.คู่ขนานดูข้อมูล
1440040069ชุมชนหนองกุงวิทยาหนองกุงทรายมูลน้ำพองรร.คู่ขนานรร.แกนนำจัดกิจกรรมแนะแนวดูข้อมูล
1540040070น้ำพองท่าวังพองน้ำพองรร.คู่ขนานดูข้อมูล
1640040074 อนุบาลอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์รร.คู่ขนานดูข้อมูล
1740040077 บ้านพระบาทท่าเรือเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์รร.คู่ขนานดูข้อมูล
1840040080 โคกสูงใหญ่วิทยาเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์รร.คู่ขนานดูข้อมูล
1940040081 บ้านคำบอนคุรุราษฏร์บำรุงเขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์รร.คู่ขนานดูข้อมูล
2040040091 บ้านขุนด่านภูพานคำอุบลรัตน์รร.คู่ขนาน
2140040101ชุมชนดูนสาดดูนสาดฝางยางคำกระนวนรร.คู่ขนานดูข้อมูล
2240040106บ้านฝางวิทยาดูนสาดฝางยางคำกระนวนรร.คู่ขนานดูข้อมูล
2340040113ชุมชนหนองกุงใหญ่กระนวนกระนวนรร.คู่ขนานดูข้อมูล
2440040115ชุมชนกระนวนกระนวนกระนวนรร.คู่ขนานดูข้อมูล
2540040121ไทยรัฐวิทยา34(บ้านงุดโง้ง)หนองโนห้วยโจดกระนวนรร.คู่ขนานดูข้อมูล
2640040138บ้านหัวนาคำดูนสาดฝางยางคำกระนวนรร.คู่ขนานดูข้อมูล
2740040143อนุบาลเขาสวนกวางกวางคำเขาสวนกวางรร.คู่ขนานดูข้อมูล
2840040150บ้านโนนทองห้วยบากกวางคำเขาสวนกวางรร.คู่ขนานรร.ชุมชนแห่งการเรียนรู้ดูข้อมูล
2940040152ทุ่งบ่อวิทยาดงเมืองแอมเขาสวนกวางรร.คู่ขนานดูข้อมูล
3040040158หนองแวงเรือประชาศึกษาดงเมืองแอมเขาสวนกวางรร.คู่ขนานดูข้อมูล
3140040173บ้านกระนวนซำสูงซำสูงซำสูงรร.คู่ขนานดูข้อมูล
3240040178คูคำพิทยาสรรพ์ซำสูงซำสูงรร.คู่ขนานOpen Approachดูข้อมูล
3340040181บ้านโนนซำสูงซำสูงรร.คู่ขนานรร.สองภาษาดูข้อมูล