KK4 : High Performance Organization


โรงเรียนจิตศึกษา

No.SMIS IDSCHOOLGroupDistrictSchool Type3Viwe
440040166ชุมชนโนนสมบูรณ์นางิ้วโนนสมบูรณ์เขาสวนกวางรร.ชุมชนแห่งการเรียนรู้ดูข้อมูล
1140040051 บ้านสระกุดม่วงหวานกุดน้ำใสน้ำพองรร.จิตศึกษาดูข้อมูล
1240040059บ้านวังชัยท่าวังพองน้ำพองรร.ที่จัดการศึกษาปฐมวัยแนวนวัตถกรรมดูข้อมูล
1440040069ชุมชนหนองกุงวิทยาหนองกุงทรายมูน้ำพองรร.แกนนำจัดกิจกรรมแนะแนวดูข้อมูล
2840040150บ้านโนนทองห้วยบากกวางคำเขาสวนกวางรร.ชุมชนแห่งการเรียนรู้ดูข้อมูล
3240040178คูคำพิทยาสรรพ์ซำสูงซำสูงOpen Approachดูข้อมูล
3340040181บ้านโนนซำสูงซำสูงรร.สองภาษาดูข้อมูล
Download File